Suomeksi   In English   På Svenska

EtusivuAjankohtaista Hae kursseille Tilaa esitteitä Yhteystiedot

 

Pakolaislapset ja -nuoret

Sivuillamme käytetään evästeitä.
Sivuja selaamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää...

 

Pakolaislapset ja -nuoret

Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit

Oikeus omaan kulttuuriin

Niissä maissa, joissa on etnisiä, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöryhmiä tai alkuperäiskansoihin kuuluvia henkilöitä, tällaiseen vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalta lapselta ei saa kieltää oikeutta nauttia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään. (YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 30)

Kesälukioseuran järjestämät oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit auttavat pakolaistaustaisia lapsia ja nuoria ylläpitämään omaa äidinkieltään ja vahvistamaan kulttuuri-identiteettiään. Noin viikon pituiset kurssit järjestetään kesäisin leirikeskuksissa eri puolilla Suomea.

Kesälukioseura vastaa kurssien käytännön järjestelyistä, opettajien rekrytoinnista ja valmentamisesta työhönsä sekä kurssien toteutuksen valvonnasta ja raportoinnista. Kurssien sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaisyhteisöistä valitut opettajat. Kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut katetaan Veikkauksen tuotoista.

Osallistuminen

Kurssit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Eri kieli- ja kulttuuriryhmille on omat kurssinsa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kurssille voidaan ottaa, annetaan etusija ensikertalaisille sekä niille hakijoille, joille ei omassa koulussaan ole oman äidinkielen opetusta. Jokaiselle kurssille valitaan noin 30–40 oppilasta.

Osallistumismaksut

Oman äidinkielen kurssien osallistumismaksu on 75€. Matkat kurssipaikalle jokainen maksaa itse. Jos samasta perheestä osallistuu sisaruksia Kesälukioseuran kurssille, ensimmäinen lapsi maksaa 75€ ja jokainen seuraava 55€.

Hakeminen kursseille

Kursseille haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Voit ladata omakielisiä kurssiesitteitä ja hakulomakkeita näiltä sivuilta tai tilata niitä Kesälukioseurasta. Kursseille voi hakea myös sähköisellä hakulomakkeella. Lisätietoja puh. 09-6860 770 tai toimisto@kesalukioseura.fi.
Hakuaikaa kursseille on jatkettu. Otamme edelleen hakemuksia vastaan.

Maahanmuuttajakesälukio

Maahanmuuttajakesälukiossa tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä pohditaan perusopetusvaiheen jälkeisiä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia tulevaisuudensuunnitelmia omakielisten mentoreiden, eri alojen asiantuntijoiden ja opinto-ohjaajien johdolla. Kesälukiossa tarjotaan myös toiminnallista suomen kielen opetusta osana muuta ohjelmaa.

Maahanmuuttajakesälukio on tarkoitettu yli 15-vuotiaille nuorille. Kesällä 2018 järjestetään kaksi maahanmuuttajakesälukiota. Ensimmäiseen Maahanmuuttajakesälukioon voivat osallistua kongolaiset, afganistanilaiset ja arabinuoret.Toiseen Maahanmuuttajakesälukioon voivat osallistua kongolaiset, somalialaiset ja afganistanilaiset nuoret.

Katso tarkemmin www.kesalukio.fi. Maahanmuuttajakesälukioon voi hakea sähköisellä hakulomakkeella. Maahanmuuttajakesälukion osallistumismaksu on 200 euroa.

Maahanmuuttajanuoret ovat tervetulleita osallistumaan myös muihin kesällä 2018 järjestettäviin kesälukioihin.

Maahanmuuttajakesälukion hakuaika päättyy 27.5.2018.

Tyttöjen kesälukio

Tyttöjen kesälukiossa voi tyttöjen kesken pohtia omaa opinpolkua, saada tietoa eri työvaihtoehdoista ja pohtia tulevaisuutta opinto-ohjaajien ja omakielisten mentoreiden avulla. Lisäksi nuoret pääsevät osaksi mentorointiryhmää, joka ohjaa ja tukee myös kesälukion jälkeen.

Tyttöjen kesälukio on suunnattu yli 15-vuotiaille somalialaisille, afganistanilaisille, arabi- ja kurditytöille.

Katso tarkemmin www.kesalukio.fi. Tyttöjen kesälukioon voi hakea sähköisellä hakulomakkeella. Tyttöjen kesälukion osallistumismaksu on 75€. Kesälukio on osa STEA:n Paikka auki -avustusohjelmaa.

Tyttöjen kesälukion hakuaika päättyy 27.5.2018

Käytännön seikkoja

Oman kielen ja kulttuurin kursseille hyväksytyille lähetetään postitse hyväksymiskirje, lasku ja vahvistuskirje osallistumisesta hakuajan päätyttyä. Kurssipaikka vastaanotetaan palauttamalla vahvistuskirje osallistumisesta Kesälukioseuralle ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Jos vahvistuskirjettä ei palauteta, siirtyy kurssipaikka varasijalla olevalle. Osallistumisen vahvistamisen jälkeen ilmoittautuminen kurssille on sitova.

Osallistumismaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Jos laskun maksamiseen tarvitaan lisäaikaa, ottakaa yhteyttä Kesälukioseuraan puhelimitse 09-6860770 tai sähköpostilla toimisto@kesalukioseura.fi.   

Kurssilaiset saavat vielä noin kuukautta ennen kurssin alkua kurssikirjeen. Kirjeessä selvitetään kaikki kurssiin liittyvät käytännön asiat: matkustus kurssipaikalle, varustus, opettajien yhteystiedot ym. Matkustus pyritään järjestämään siten, että kurssiopettajat matkustavat yhdessä oppilaiden kanssa junalla tai bussilla kotikaupungista kurssipaikkaa lähimpänä sijaitsevaan asemakaupunkiin (nämä matkat oppilaat maksavat itse). Kesälukioseura järjestää kaikille yhteisen, ilmaisen bussikuljetuksen kurssipaikalle tästä kokoontumispaikasta.

Peruutusehdot

Jos osallistuminen kurssille perutaan vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua, voi Kesälukioseuralta anoa osallistumismaksun palautusta. Tällöin osallistumismaksusta peritään kuitenkin toimisto- ja käsittelykuluja 50€.

Jos kurssipaikka perutaan alle kolme viikkoa ennen kurssin alkua ei osallistumismaksua enää palauteta.